อัตราค่าจัดส่ง

ทางร้านสามารถจัดส่งงานให้ลูกค้าได้สองช่องทาง คือทางไปรษณีย์ EMS และทางรถบัส โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่าหีบห่อพัสดุ

สำหรับภาพใหญ่ทางร้านจะบรรจุแยกใส่กระบอกใส่ภาพค่ะ

ขนาดภาพ ค่าหีบห่อ
ไม่เกิน 6"x9" 20 บาทต่อน้ำหนัก 5000 กรัม
ใหญ่กว่า 6"x9" 40 บาทต่อน้ำหนัก 2500 กรัม

ค่าจัดส่ง โดยไปรณีย์ EMS

คิดตามน้ำหนัก อัตราเดียวกันทั่วประเทศ (ราคาอ้างอิงจาก www.thailandpost.co.th ณ.วันที่ 17 พ.ย. 2554)

น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 20 กรัม 32 บาท
เกิน 20 กรัมแต่ไม่เกิน 100 กรัม 37 บาท
เกิน 100 กรัมแต่ไม่เกิน 250 กรัม 42 บาท
เกิน 250 กรัมแต่ไม่เกิน 500 กรัม 52 บาท
เกิน 500 กรัมแต่ไม่เกิน 1000 กรัม 67 บาท
เกิน 1000 กรัมแต่ไม่เกิน 1500 กรัม 82 บาท
เกิน 1500 กรัมแต่ไม่เกิน 2000 กรัม 97 บาท
เกิน 2000 กรัมแต่ไม่เกิน 2500 กรัม 122 บาท
เกิน 2500 กรัมแต่ไม่เกิน 3000 กรัม 137 บาท
เกิน 3000 กรัมแต่ไม่เกิน 3500 กรัม 157 บาท
เกิน 3500 กรัมแต่ไม่เกิน 4000 กรัม 177 บาท
เกิน 4000 กรัมแต่ไม่เกิน 4500 กรัม 197 บาท
เกิน 4500 กรัมแต่ไม่เกิน 5000 กรัม 217 บาท
เกิน 5000 กรัมแต่ไม่เกิน 5500 กรัม 242 บาท
เกิน 5500 กรัมแต่ไม่เกิน 6000 กรัม 267 บาท
เกิน 6000 กรัมแต่ไม่เกิน 6500 กรัม 292 บาท
เกิน 6500 กรัมแต่ไม่เกิน 7000 กรัม 317 บาท
เกิน 7000 กรัมแต่ไม่เกิน 7500 กรัม 342 บาท
เกิน 7500 กรัมแต่ไม่เกิน 8000 กรัม 367 บาท
เกิน 8000 กรัมแต่ไม่เกิน 8500 กรัม 397 บาท
เกิน 8500 กรัมแต่ไม่เกิน 9000 กรัม 427 บาท
เกิน 9000 กรัมแต่ไม่เกิน 9500 กรัม 457 บาท
เกิน 9500 กรัมแต่ไม่เกิน 10000 กรัม 487 บาท
เกิน 10000 กรัมขึ้นไป 500 บาท

ค่าจัดส่ง โดยพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา


น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 1000 กรัม 20 บาท
เกิน 1000 กรัมแต่ไม่เกิน 2000 กรัม 35 บาท
เกิน 2000 กรัมแต่ไม่เกิน 3000 กรัม 50 บาท
เกิน 3000 กรัมแต่ไม่เกิน 4000 กรัม 65 บาท
เกิน 4000 กรัมแต่ไม่เกิน 5000 กรัม 80 บาท
เกิน 5000 กรัมแต่ไม่เกิน 6000 กรัม 95 บาท
เกิน 6000 กรัมแต่ไม่เกิน 7000 กรัม 110 บาท
เกิน 7000 กรัมแต่ไม่เกิน 8000 กรัม 125 บาท
เกิน 8000 กรัมแต่ไม่เกิน 9000 กรัม 140 บาท
เกิน 9000 กรัมแต่ไม่เกิน 10000 กรัม 155 บาท
เกิน 10000 กรัมขึ้นไป 170 บาท

ค่าจัดส่ง โดยรถบัส

ทางร้านสามารถจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทางรถบัสไปยังจังหวัดที่มีเส้นทางรถจากจังหวัดนครราชสีมาได้ด้วยค่ะ

บริษัท เส้นทางเดินรถ อัตราค่าบริการ
นครชัยทัวร์ www.nakhonchaitour.com คิดตาม นน.พัสดุ กิโลกรัมละ 10 บาท ขั้นต่ำ 50 บาท
นครชัยแอร์ www.nca.co.th คิดตาม นน.พัสดุ กโลกรัมละ 10 บาท ขั้นต่ำ 50 บาท

สำหรับเส้นทางรถอื่น ๆ โทรสอบถามได้ที่ 087-869-8499